Bộ máy lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

 

Đ/C MA QUANG HIẾU
      TRƯỞNG BAN

 

Đ/C HOÀNG VĂN HẢO
          PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đ/C HOÀNG THỊ THẮM
        PHÓ TRƯỞNG BAN

Đ/C NGUYỄN KIM TƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH              DÂN TỘC

Đ/C MA ANH DŨNG
       CHÁNH THANH TRA

Đ/C VŨ THỊ THANH
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH  TỔNG HỢP

Đ/C LÊ THỊ THANH
          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH               SÁCH DÂN TÔC

Đ/C TRIỆU ĐỨC LUẬT
       PHÓ CHÁNH THANH TRA

Đ/C LÊ ĐĂNG HẠNH
      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Thứ sáu 14/08/2020
  30°C - 25°C°C
  Nhiều mây, có mưa to
 • Thứ bảy 15/08/2020
  30°C - 25°C°C
  Nhiều mây, có mưa vừa
 • Chủ nhật 16/08/2020
  29°C - 24°C°C
  Nhiều mây, có mưa vừa
 

  Liên kết