Bộ máy lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

 

Đ/C MA QUANG HIẾU
      TRƯỞNG BAN

 

Đ/C HOÀNG VĂN HẢO
          PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đ/C HOÀNG THỊ THẮM
        PHÓ TRƯỞNG BAN

Đ/C NGUYỄN KIM TƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH              DÂN TỘC

Đ/C MA ANH DŨNG
       CHÁNH THANH TRA

Đ/C VŨ THỊ THANH
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH  TỔNG HỢP

 

 

Đ/C LÊ ĐĂNG HẠNH
      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 


  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Chủ nhật 23/01/2022
  22°C - 18°C°C
  Có mây, ngày không mưa
 • Thứ hai 24/01/2022
  21°C - 17°C°C
  Có mây, có mưa rào
 • Thứ ba 25/01/2022
  21°C - 18°C°C
  Có mây, có mưa rào
 

  Liên kết