Bộ máy lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

 

Đ/C MA QUANG HIẾU
      TRƯỞNG BAN

 

Đ/C HOÀNG VĂN HẢO
          PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đ/C HOÀNG THỊ THẮM
        PHÓ TRƯỞNG BAN

Đ/C NGUYỄN KIM TƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH              DÂN TỘC

Đ/C MA ANH DŨNG
       CHÁNH THANH TRA

Đ/C VŨ THỊ THANH
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH  TỔNG HỢP

 

 

Đ/C LÊ ĐĂNG HẠNH
      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 


  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Thứ hai 21/06/2021
  39°C - 28°C°C
  Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
 • Thứ ba 22/06/2021
  36°C - 27°C°C
  Có mây, có mưa rào và dông
 • Thứ tư 23/06/2021
  30°C - 25°C°C
  Nhiều mây, có mưa vừa
 

  Liên kết