Bộ máy lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

 

Đ/C MA QUANG HIẾU
      TRƯỞNG BAN

 

Đ/C HOÀNG VĂN HẢO
          PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đ/C HOÀNG THỊ THẮM
        PHÓ TRƯỞNG BAN

Đ/C NGUYỄN KIM TƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH              DÂN TỘC

Đ/C MA ANH DŨNG
       CHÁNH THANH TRA

Đ/C VŨ THỊ THANH
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH  TỔNG HỢP

 

 

Đ/C LÊ ĐĂNG HẠNH
      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 


  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Chủ nhật 19/09/2021
  32°C - 25°C°C
  Nhiều mây, có mưa vừa
 • Thứ hai 20/09/2021
  32°C - 88%°C
  Nhiều mây, có mưa dông
 • Thứ ba 21/09/2021
  33°C -  94°%°C
  Có mây, không mưa
 

  Liên kết