Bộ máy lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

 

Đ/C MA QUANG HIẾU
      TRƯỞNG BAN

 

Đ/C HOÀNG VĂN HẢO
          PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đ/C HOÀNG THỊ THẮM
        PHÓ TRƯỞNG BAN

Đ/C NGUYỄN KIM TƯỜNG
TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH SÁCH              DÂN TỘC

Đ/C MA ANH DŨNG
       CHÁNH THANH TRA

Đ/C VŨ THỊ THANH
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH  TỔNG HỢP

Đ/C LÊ THỊ THANH
          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH               SÁCH DÂN TÔC

Đ/C TRIỆU ĐỨC LUẬT
       PHÓ CHÁNH THANH TRA

Đ/C LÊ ĐĂNG HẠNH
      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Chủ nhật 17/01/2021
  17°C - 9°C°C
  Nhiều mây, có mưa nhỏ
 • Chủ nhật 17/01/2021
  19°C - 12°C°C
  Nhiều mây, có mưa nhỏ
 • Chủ nhật 17/01/2021
  16°C - 9°C°C
  Nhiều mây, có mưa nhỏ
 

  Liên kết