Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 06-03-2017 đến ngày 12-03-2017)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2 ngày 06/3  Họp Chi bộ - cơ quan VP, các phòng chuyên môn Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 3 ngày 07/3 Dự tham gia dự thảo Đề án kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang  Phòng KHTH Phó Trưởng Ban DT  Hoàng Thị Thắm Sở Nông nghiệp &PTNT
Thứ 4 ngày 08/3

Họp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

Họp về thẩm định danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Dân tộc

Văn phòng;

Văn phòng, CSDT      

Phó Trưởng Ban DT Phạm Trung Cương; Phó Trưởng Ban DT  Hoàng Thị Thắm

UBND tỉnh;

Sở KH&CN

Thứ 5 ngày 09/3 Dự họp Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Văn phòng Phó Trưởng Ban DT  Hoàng Thị Thắm UBND tỉnh
Thứ 6 ngày 10/3 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức năm 2017 Văn phòng Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 7 ngày 11/3 Dự Đại hội lần thứ nhất hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2017-2022 Văn phòng Trưởng Ban Dân tộc Chẩu Xuân Oanh TT Hội nghị
Chủ nhật        

  Liên kết