,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 1 (từ ngày 04-01-2021 đến ngày 10-01-2021)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Hội nghị gặp mặt các thế hệ Đại biểu quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP;

CSDT

Lãnh đạo Ban

Khách sạn Mường Thanh (Tầng 3)

Ban Dân tộc

Thứ 3

Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giao tại Văn bản số 2794 của UBND tỉnh về xây dựng đề cương nhiệm vụ thực hiện NQ Đại hội đảng bộ tỉnh

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP;

CSDT

Lãnh đạo Ban

Sở KHĐT

Ban Dân tộc

Thứ 4

Hoàn thiện Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP;CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 5

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020;nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP, Thanh tra, Phòng CSDT, Phòng KHTH

 

Lãnh đạo Ban Nhà khách Minh Thanh,Phường Nông Tiến
Thứ 6

Hoàn thiện đề án sắp xếp bộ máy Ban Dân tộc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4147/UBND-NC

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP;CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn