,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 14-09-2020 đến ngày 20-09-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

 Tập huấn về dạy kiến thức dân tộc cho đội ngũ báo cáo viên tại tỉnh (8 giờ)

 Họp HĐ xét tặng Nghệ nhân nhân dân tỉnh Tuyên Quang (14 giờ)

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng, Phóng CSDT Lãnh đạo Ban

KS Mai Sơn;

Sở VH

Ban Dân tộc

Thứ 3

 Xây dựng kế hoạch Hội thảo Kỷ yếu Ban Dân tộc

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng, Phòng CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 4

 Bảo vệ dự toán ngân sách năm 2021 (8 giờ)

 Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng, Phóng CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 5

 Tập huấn bình đẳng giới

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT Lãnh đạo Ban UBND xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa
Thứ 6

 Xây dựng kế hoạch của Ban để thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn