,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 21-09-2020 đến ngày 27-09-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Tập huấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Đăng tài phát hành HSMT gói thầu số 1: nâng cấp tuyến đường giao thông xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo kỷ yếu Ban Dân tộc 15 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT, VP

KHTH

Đ/c Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng ban

Lãnh đạo Ban

UBND xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên

Ban Dân tộc

Thứ 3

Tập huấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Họp UBND tỉnh kỳ tháng 9

Tổng hợp kết quả rà soát xây dựng CTMTQ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

Tổng hợp hạng mục: “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển KTXH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT, VP

Phòng KHTH

Lãnh đạo Ban

Đ/c Ma Quang Hiếu, Trưởng ban

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó trưởng ban

UBND xã Hồng Thái, huyện Na Hang

HT UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Thứ 4

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ UBND xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH,

Phòng CSDT

Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 5

Tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của BTV Tỉnh ủy

Tập huấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc tại Hà Nội

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT,VP,KHTH Lãnh đạo Ban

Trung tâm HN tỉnh;

Xã Đông Thọ, Sơn Dương

Ba Vì, Hà Nội

Ban Dân tộc

Thứ 6

Giao ban báo chí

Trình Sở KHĐT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chường trình 135 năm 2020

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc tại Hà Nội

xây dựng Đề cương, nhiệm vụ Đề án, Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH,

Văn Phòng

Phòng CSDT

Đ/c Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng ban

Lãnh đạo Ban

HT Tỉnh ủy

Ban Dân tộc

Ba Vì, Hà Nội

Ban Dân tộc

Thứ 7 Hội thảo của Ủy ban Dân tộc VP Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó trưởng ban Đại học Thái Nguyên
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn