,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 28-09-2020 đến ngày 04-10-2020)

 

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

 Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các đối tượng theo QĐ số 771/QĐ-TTg

  Họp Thường trực Tỉnh ủy (nội dung 2)

Đề xuất giải quyết vướng mắc khi sáp nhập xã

 Đăng tài phát hành HSMT gói thầu số 1: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ UBND xã Hồng Quang đi thôn Thượng Minh

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng

Phòng KHTH

Phòng CSDT

Lãnh đạo ban

Trường Chính trị tỉnh

HT BTV Tỉnh ủy

 

Thứ 3

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các đối tượng theo QĐ số 771/QĐ-TTg

Tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về phát triển thể dục thể thao

 Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng

Phòng KHTH

Phòng CSDT

Lãnh đạo Ban

Trường Chính trị tỉnh

Ban Dân tộc

Thứ 4

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các đối tượng theo QĐ số 771/QĐ-TTg

Tặng quà người cao tuổi nhân ngày 01/10

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng

Phòng CSDT

Đ/c Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng ban

Trường chính trị tỉnh

Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương

Thứ 5

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại

 Tổng hợp báo cáo tình hình tiến độ, kết quả giải ngân Chương trình 135 đến 30/9/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định
 

Văn phòng

Phòng KHTH

Phòng CSDT

Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 6

 BC kết quả nâng bậc lương cho cán bộ công chức 

 Trình Sở KHĐT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chường trình 135 năm 2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định
 

 

Văn phòng

Phòng KHTH

Phòng CSDT

 Lãnh đạo ban Ban Dân tộc
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn