,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 05-10-2020 đến ngày 11-10-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Phát hành giấy mời Hội thảo kỷ yếu ban Dân tộc

Hoàn thiện đề án thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng; các phòng chuyên môn Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 3

Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn năm 2020

Họp chi bộ cơ quan

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng; Các phòng chuyên môn; Thanh tra Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 4

Đánh giá phần mền kế toán

Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng;

Phòng CSDT

Lãnh đạo ban Ban Dân tộc
Thứ 5

 

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về quy hoạch tỉnh Tuyên Quang

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

 

Phòng CSDT Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 6

 Hội thảo kỷ yếu Ban Dân tộc

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng, các phòng chuyên môn, TTra Lãnh đạo Ban Ban Dân tộc
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn