,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 12-10-2020 đến ngày 18-10-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT Đ/c Ma Quang Hiếu, TB HT UBND tỉnh
Thứ 3

BC kết quả rà soát mã độc trên máy tính cơ quan Ban Dân tộc

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP

Phòng CSDT

Lãnh đạo ban Ban Dân tộc
Thứ 4

Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quan

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT Lãnh đạo ban Ban Dân tộc
Thứ 5

 Hội thảo 5 năm thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP

Phòng CSDT

Đ.c Hoàng Thị Thắm, PTB Nhà khách BQP Hà Nội
Thứ 6

Tham mưu VB đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình 135 đợt I/2020 và thực hiện các thủ tục đầu tư nguồn vốn Chương trình 135 đợt II/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH Lãnh đạo ban Ban Dân tộc
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn