,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 23-11-2020 đến ngày 29-11-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Giao ban báo chí tháng 11

Kiểm tra chính sách dân tộc tại các huyện

Tham gia dự thảo đề án xử lý chất thải rắn

Họp UBND tỉnh kỳ tháng 11/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Văn phòng

Thanh tra

Phòng CSDT

 

Lãnh đạo Ban

 Hội trường Tỉnh ủy

UBND các huyện

Hội trường UBND tỉnh

Thứ 3

Kiểm tra chính sách dân tộc tại các huyện

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

VP, Phòng CSDT, Thanh tra; KHTH Lãnh đạo Ban

UBND các huyện

Hội trường UBND tỉnh

Thứ 4

Kiểm tra chính sách dân tộc tại các huyện

Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Báo cáo giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020

Đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương)

VP, Phòng CSDT, Thanh tra

 

Lãnh đạo Ban

UBND các huyện

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Thứ 5 Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định Phòng CSDT Lãnh đạo Ban  
Thứ 6

Hội thảo chương trình 135

Làm việc đoàn công tác chương trình 135 Bắc Kạn

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng KHTH

VP, CSDT

Lãnh đạo Ban

Nhà khách Kim Bình

Ban Dân tộc

Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn