,

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 30-11-2020 đến ngày 06-12-2020)

Thời gian Nội dung Chuẩn bị Chỉ đạo Địa điểm
Thứ 2

Tập huấn pháp luật về an toàn giao thông

Làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Hoa kỳ

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT, VP Lãnh đạo Ban UBND xã HÙng Mỹ Chiêm Hóa; Sở ngoại vụ
Thứ 3

Tập huấn pháp luật về an toàn giao thông

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT, VP Lãnh đạo Ban UBND xã Hà Lang, Chiêm Hóa
Thứ 4

Tập huấn phần mềm kế toán

Tổ chức đón đoàn ĐB dự Đại hội DTTS toàn quốc

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Kế toán, VP, các phòng: CSDT, KHTH Lãnh đạo Ban Trường Chính trị, Nhà khách Kim Bình, TP Hà Nội
Thứ 5

Dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc

Tập huấn phần mềm kế toán

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Kế toán, VP, các phòng: CSDT, KHTH Lãnh đạo Ban Trường Chính trị, Nhà khách Kim Bình, TP Hà Nội
Thứ 6

Dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc

Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định

Phòng CSDT, VP Lãnh đạo ban TP Hà nội
Thứ 7        
Chủ nhật        

Lịch công tác mới hơn

Lịch công tác cũ hơn