Thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc

STTTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
ITHỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốUBND cấp tỉnh
2Đưa ra khỏi danh sách người có uy tínUBND cấp tỉnh