Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Chủ nhật 19/09/2021
  32°C - 25°C°C
  Nhiều mây, có mưa vừa
 • Thứ hai 20/09/2021
  32°C - 88%°C
  Nhiều mây, có mưa dông
 • Thứ ba 21/09/2021
  33°C -  94°%°C
  Có mây, không mưa