Văn bản pháp quy

Tất cả
VB điều hành
Quyết định
Nghị quyết
Luật
Nghị định
Thông tư
Chỉ thị
Kế hoạch
Công văn

STTVăn bảnTải về
1Luật số 104/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội : Luật Tiếp cận thông tin
2Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Kế toán
3Luật số 87/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội : Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
4Luật số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng
5Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội : LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6Luật số 85/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
7Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015 của Quốc hội : LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
8Luật số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
9Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
10Luật số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội : LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
11Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội : LUẬT XÂY DỰNG
12Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội : Luật đấu thầu
13 Luật số: 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội LUẬT KHIẾU NẠI
14Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quôc Hội LUẬT TỐ CÁO
15Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ