,

Văn bản pháp quy

31. Văn bản số 12/STTTT-CNTT&BCVT ngày 04/01/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
32. Quyết định 1649/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
33. Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.
34. Văn bản số 1878/STTTT-CNTT&BCVT ngày 21/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2023
35. Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 07 /12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núitrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025
36. Kế hoạch số 64/KH-BDT ngày 15/12/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024
37. Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
38. Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng Nền tảng chung tích hợp chia sẻ các hệ thống thông tin quy mô cấp tỉnh LGSP
39. Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
40. Chỉ thị số 20/CT-TTgngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
41. Văn bản số 1417/STTTT-TTBCXB ngày 29/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai Quốc gia” Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2023
42. Văn bản số 1545/STTTT-CNTT&BCVT ngày 04/11/2023 của Sở Thông tin và truyền thông Về việc lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng trong F5 BIG-IP
43. Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Quyết định số 3894/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025; Văn bản số 6923/BYT-DP ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về việc thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B.    
44. Văn bản số 2701/SNN-CNTYTS ngày 27/11/20223 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
45. Công văn số 1856-CV/BTGTU ngày 13/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Về việc tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phong, chống tham nhũng, tiêu cực.