,

Tin tức

Mang nước sạch về bản

- Hỗ trợ nước sinh hoạt là nội dung số 4 của Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” của Chương trình mục ...

Chủ động khắc phục khó khăn

- Chuyển đổi số mang lại cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp. Bắt kịp với chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đã khắc ...

Đường thênh thang thoát nghèo

- Sau Tết Nguyên đán 2024, cùng với tinh thần hăng say lao động sản xuất, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh háo hức niềm vui mới khi nhiều tuyến đường ...