,

Chương trình MTQG DTTS&MN

Mang nước sạch về bản

- Hỗ trợ nước sinh hoạt là nội dung số 4 của Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025. Đây là chính sách được thực hiện hiệu quả tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu của đồng bào DTTS, phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào.

Đường thênh thang thoát nghèo

- Sau Tết Nguyên đán 2024, cùng với tinh thần hăng say lao động sản xuất, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh háo hức niềm vui mới khi nhiều tuyến đường ...

Quyết liệt giải ngân nguồn vốn năm 2022

- Quyết liệt giải ngân nguồn vốn năm 2022 là 1 trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ...