,

Chương trình MTQG DTTS&MN

Ban Dân tộc chủ trì thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào chiều ngày 5-1. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND và phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang dự hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, tham mưu, thực hiện tốt các chính sách đầu tư, hỗ trợ, các chương trình, dự án cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi về cơ bản đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng nội dung và định mức. Đặc biệt, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch, quyết định, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (MTQG DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh hoàn thành việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình với tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước gần 521,4 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận, Nghị quyết, Chương trình của cấp trên về công tác dân tộc, Chương trình MTQG DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc năm 2023; chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác đối với người Mông; triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc. Ngành Dân tộc tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang ghi nhận những nỗ lực của ngành Dân tộc, người làm công tác dân tộc trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu đề xuất ban hành Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch phân bổ vốn Chương trình MTQG DTTS&MN năm 2023 trên địa bàn tỉnh ngay trong những tháng đầu quý I năm 2023.

Cùng với đó phối hợp rà soát những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực thi Chương trình để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN; thường xuyên nắm đời sống đồng bào DTTS và tình hình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại cơ sở để kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Các sở, ngành tham gia thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN trực tiếp là chủ dự án, tiểu dự án và thành viên Ban chỉ đạo cần nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn quá trình thực hiện.

 

 

(theo Minh Huệ, Báo Tuyên Quang)

Tin cùng chuyên mục