,

Chương trình MTQG DTTS&MN

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ: ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NÂNG CAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Kế hoạch Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức tập huấn trong 02 ngày 06-07/01/2023. Thành phần tham gia tập huấn gồm: Công chức Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND xã và Tổ trưởng Tổ công nghệ số công đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian 02 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng 04 nội dung: Kỹ năng tạo lập, biên tập thông tin, nội dung số; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Nhận biết, khai thác ứng dụng an toàn thông tin trên hệ thống mạng, đảm bảo an ninh – quốc phòng trong vùng đồng dân tộc thiểu số; Tập huấn nhận thức và kỹ năng về Chuyển đổi số cho cán bộ vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng chung của toàn xã hội. Chuyển đổi số mang đến cho người dân trải nghiệm tốt hơn đối với các dịch vụ do nhà nước cung cấp, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn. Đồng thời, Chuyển đổi số mang đến sự thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cải thiện chất lượng công việc, cho cán bộ công chức cải thiện dịch vụ công và phục vụ nhu cầu của người dân hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Chuyển đổi số cũng đem đến thách thức đối với từng cá nhân và từng cơ quan, đơn vị trong quá trình Chuyển đổi số. Để thực hiện Chuyển đổi số thành công, cần có sự nhận thức đúng đắn và hành động hiệu quả, quyết tâm cao của mỗi cán bộ, công chức trong lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình. Trước thực tiễn đề ra và nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chỉnh phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Tiểu dự án 2 thuộc dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Đào tạo tập huấn nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin, nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Với mục tiêu: Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm của địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng nhằm tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 

Quan Hương Hiền

Tin cùng chuyên mục