,

Chương trình MTQG DTTS&MN

Đề xuất nhu cầu vốn ODA cho 4 dự án

Ngày 20-7, tại huyện Na Hang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Dân tộc và Ngân ...