Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 02-07-2021, 08:18

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) được UBND tỉnh quyết định thành lập tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 03/3/2021

Đ/c Nguyễn Thế Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi nhân dân tại Thôn Khuổi Chang, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

Ban Chỉ đạo tỉnh do ông Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; ông Ma Quang Hiếu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Vân Đình Thảo - Giám đốc Sở KH&ĐT làm Phó Trưởng Ban, ông Hà Trung Kiên – Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng Ban cùng 32 thành viên.

Ban Chỉ đạo tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

(Văn phòng Ban Dân tộc)