,

Chuyển đổi số

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kiểm tra công tác chuyển đổi số tại huyện Na Hang

Sáng 27-12, đồng chí Hoàng Việt Phương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuyển đổi số tại huyện Na Hang.

Huyện Na Hang có trên 1.200 cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn; trên 500 cán bộ, công chức có tài khoản sử dụng phần mềm; trên 8.700 văn bản điện tử đi có chữ ký số chuyên dùng; trên 3.700 hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; trên 1.400 hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI tính đến 20-11-2022 là 100%; số cán bộ, công chức có tài khoản thư điện tử chính thức trên 100 người.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Bộ phận một cửa huyện Na Hang.

Trong tháng 12-2022, UBND huyện phối hợp với đơn vị tư vấn chuyển đổi số triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu dùng chung của huyện gồm 21 nghiệp vụ chuyên ngành cho 13 phòng, ban chuyên môn.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã trao đổi về khó khăn trong công tác chuyển đổi số, trong đó nhận thức về chuyển đổi số, việc đảm bảo an toàn thông tin của một số cán bộ, công chức, viên chức, người dân còn hạn chế; đường truyền chưa đảm bảo an toàn an ninh để kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; một số doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng cho chuyển đổi số…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị, UBND huyện cần đôn đốc, giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử để nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao; thường xuyên sử dụng email công vụ, các phần mềm dùng chung theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Na Hang.

Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát đường truyền chuyên dụng của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đảm bảo liên thông với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân đối với nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương. 

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương cùng lãnh đạo UBND huyện đã đi kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Bộ phận một cửa UBND thị trấn Na Hang; Tổ công nghệ số tại tổ 8, Trung Tâm Y tế huyện; Chợ trung tâm huyện, Trung tâm Dữ liệu của UBND huyện. 

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục