,

Chuyển đổi số

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng APP Tuyên Quang ID

Ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (App Tuyên Quang ID) cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh kèm theo hình ảnh.

Ứng dụng Tuyên Quang ID nhằm nâng cao năng lực hoạt động, cung cấp dịch vụ nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đối với công dân, doanh nghiệp. Thiết lập kênh tương tác đa chiều giữa Chính quyền và người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường mối quan hệ, liên kết và thu hẹp khoảng cách giữa Chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thúc đẩy sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong công tác giám sát cũng như xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang và đẩy mạnh quá trình sử dụng dịch vụ công của tỉnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục