,

Chuyển đổi số

Đánh giá, triển khai công tác chuyển đổi số của tỉnh

Chiều 14-11, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2022, đánh giá, triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp.

Hướng tới đô thị thông minh

Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xu thế hội nhập và phát triển, thành phố Tuyên Quang đã và đang từng bước làm thay đổi nhận thức ...