,

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG: TỔ CHỨC ĐOÀN ĐẠI BIỂU THÔN, BẢN ĐI HỌC TẬP KINH NGHIỆM

Từ ngày 11 - 13/10/2022, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức đưa Đoàn đại biểu thôn, bản đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Yên Bái.

 

Đoàn gồm các thành viên Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2018 - 2025” của xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đã đi thực tế tại tỉnh Yên Bái. Đoàn gồm 21 người, do bà Hoàng Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn.

Trong 3 ngày, Đoàn đã đi thực tế trao đổi, học tập kinh nghiệm triển khai xây dựng và thực hiện của Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2018 - 2025” tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải và 01 mô hình phát triển kinh tế tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái).

                           Đoàn đại biểu tham quan học tập kinh nghiệm tại xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.

Tại các nơi đến, thành viên trong Đoàn đã được nghe thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đồng thời, tham quan mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả và danh lam thắng cảnh địa phương.

                                                      Mô hình phát triển kinh tế tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.

Theo bà Hoàng Thị Thắm - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, chuyến đi học tập kinh nghiệm nằm trong Kế hoạch số 30/KH-BDT ngày 29/7/2022 của Ban Dân tộc về Thực hiện Đề án  “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2022” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đây là một trong những hoạt động tạo điều kiện cho cán bộ thôn, bản đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng Câu lạc bộ; từ đó góp phần làm tốt công tác vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới; tiến dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

Quan Hương Hiền

Tin cùng chuyên mục