,

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN VỀ TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BDT ngày 28/10/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), ngày 18/11/2022 Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho thành viên Ban chỉ đạo, tổ tư vấn tại các xã mô hình điểm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Tham dự hội nghị có các đại biểu là công chức Ủy ban nhân dân các xã, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn, bản thuộc Ban chỉ đạo, tổ tư vấn tại 07 xã đặc biệt khó khăn có mô hình điểm thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Phó Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong vùng dân tộc thiểu số về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cũng từ đó ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vì thế tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ công chức, tuyên truyền viên ở cơ sở là rất cần thiết.

Các học viên dự hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Vũ Hoài Phương, Giảng viên chính Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí Tuyên truyền truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp cho báo cáo viên tự tin thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Thông qua Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các đại biểu được nâng cao nhận thức, kỹ năng để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn về hậu quả, tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giúp chuyển đổi hành vi, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số được kịp thời, góp phần thực hiện thằng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Hà Thị Thùy

Tin cùng chuyên mục