,

Tảo hôn & hôn nhân cận huyết

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 385/KH-BDT ngày 30/7/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018, từ ngày 18/9/2018 đến ngày 28/9/2018 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Đối tượng tham dự hội nghị là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; trưởng thôn, bản; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại 2 xã Trung Minh, Hùng Lợi (huyệnYên Sơn); cán bộ phòng Dân tộc các huyện và cán bộ theo dõi công tác dân tộc thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện cung cấp thông tin về thực trạng và giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình; một số quy định của pháp luật điều chỉnh các hành vi liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; từ đó giúp cho các đại biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ thôn, bản nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nơi cư trú.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi, tích cực thảo luận, trao đổi, bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; nêu lên những trăn trở, suy nghĩ, khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đối với tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua hội nghị tuyên truyền đã góp phần giúp cho đội ngũ người có uy tín, trưởng các thôn, bản; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân tộc, để họ thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lê Thị Thanh

Tin cùng chuyên mục