,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh khai mạc lớp tập huấn Kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành và quy trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn Kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành và quy trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2018.

Thành phần tham gia tập huấn gồm cán bộ, công chức các phòng chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Kế toán Ban Quản lý dự án; Cán bộ địa chính – xây dựng, cán bộ phụ trách xây dựng cơ bản ở các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được nghiên cứu và truyền đạt nội dung liên quan đến Kỹ năng lãnh đạo quản lý, điều hành và quy trình triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc Chương trình 135 với các nội dung như: Vai trò của nhà lãnh đạo và người quản lý; Mô hình 7 bước để trở thành người lãnh đạo phù hợp với yêu cầu mới; Kỹ năng lập Kế hoạch và tổ chức công việc ở xã 135; Kỹ năng ban hành quyết định và giải quyết mọi vấn đề; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng điều hành hội họp của Chủ tịch UBND cấp xã 135; Kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên được Ban Tổ chức Hội nghị cấp Giấy chứng nhận đã tham gia chương trình tập huấn.

Đinh Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục