,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh khai mạc lớp tập huấn Trình tự thủ tục lập hồ sơ thi công xây dựng công trình và công tác vận hành duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam khai mạc lớp tập huấn trình tự thủ tục lập hồ sơ thi công xây dựng công trình và công tác vận hành duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135.

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

       Thành phần tham gia tập huấn gồm cán bộ, công chức các phòng chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Kế toán Ban Quản lý dự án; Cán bộ địa chính - xây dựng và Ban giám sát cộng đồng xã, thôn, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm; cán bộ chi hội đoàn thể, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng liên quan đến thực hiện Chương trình 135 thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2018.

          Tại khóa tập huấn này, các học viên sẽ được nghiên cứu và truyền đạt các nội dung về Thủ tục lập hồ sơ thi công xây dựng công trình và công tác vận hành duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 như: Các văn bản liên quan đến đầu tư xây dựng công trình; Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng công trình; Lựa chọn tư vấn giám sát, nhiệm vụ của tư vấn giám sát; Thành lập Ban giám sát cộng đồng, nội dung giám sát cộng đồng; Hướng dẫn thủ tục tạm ứng và thanh toán vốn; Tổ chức thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng; Quy trình xây dựng, thực hiện kế hoạch, duy tu, bảo dưỡng công trình 135.

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên sẽ được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đã tham gia chương trình tập huấn./.

 

Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục