,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban, đồng chí Hoàng Văn Hảo, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh.

Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn ký kết Chương trình phối hợp công tác

Cán bộ, công chức được khen tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2018

                                                                                         Ảnh: Thu Huyền

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Hảo, Phó Trưởng Ban thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ban thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2019. Trong năm 2018, Công đoàn Ban Dân tộc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức công đoàn; tham gia kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất. Ủng hộ đầy đủ các loại quỹ do tỉnh phát động. Cán bộ, công chức, người lao động luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết thống nhất và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chủ yếu như: Phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có từ 90% đoàn viên trở lên đạt Lao động tiên tiến, 100% nữ CBCC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”./.

Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục