,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 79/KH-BDT ngày 02/3/2018 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018. Từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Lâm Bình, Na Hang, Hàm Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng tham dự hội nghị gồm: Cán bộ Phòng Dân tộc huyện; đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng thôn, bản; người có uy tín và đại diện các hộ người dân tộc Mông trên địa bàn 03 xã: Xuân Lập (huyện Lâm Bình), Sinh Long (huyện Na Hang), Yên Thuận (huyện Hàm Yên). 

Đ/c Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc hội nghị tại xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên phổ biến nội dung một số chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, một số quy định của pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình; hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó giúp cho các đại biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ thôn, bản và đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nơi cư trú.

Các đại biểu xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tích cực trao đổi thông tin, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số, mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục