Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách dân tộc cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

Thứ năm, ngày 31-03-2022, 15:34

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách dân tộc cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong các ngày 29 và ngày 30 tháng 3 năm 2022, Ban Dân tộc đã tổ chức 02 Hội nghị tại Thành phố Tuyên Quang và xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên. Thành phần tham dự hội nghị là công chức văn hóa – xã hội thuộc UBND cấp xã và cán bộ thôn (gồm: Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, đại diện Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thôn trên địa bàn các xã thuộc thành phố Tuyên Quang; xã Bằng Cốc, xã Thành Long thuộc huyện Hàm Yên).

Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng Ban Dân tộc, báo cáo viên tại Hội nghị

            Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trực tiếp làm báo cáo viên, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ và người dân đang sinh sống ở vùng đồng bào DTTS và miền núi về các nội dung: Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng đồng bào DTTS nắm vững và tích cực thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Từ đó, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn/bản trong vùng DTTS, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

                                  Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Loa phát biểu thảo luận tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi về những vấn đề được quan tâm hiện nay trong vùng đồng bào DTTS như: công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là đối với đội ngũ thanh niên để chuyển đổi nghề, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; ưu tiên hỗ trợ đâu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các thôn, bản vùng DTTS, đặc biệt là ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; các chính sách hỗ trợ để tạo sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống cho người DTTS; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

                                                 Các Đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền

            Trong tháng 4 năm 2022, Ban Dân tộc tiếp tục tổ chức các Hội nghị tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện còn lại trong tỉnh.

Nguyễn Thị Hồng Vân