,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Na Hang, Lâm Bình.

Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 09/7/2020; Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin - tuyên truyền pháp luật cho 220 đại biểu, đại diện cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Trưởng các thôn, bản và Trưởng Ban công tác Mặt trận thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Lâm Bình. Nội dung tuyên truyền: Cung cấp thông tin về tình hình thế giới, diễn biến dịch bệnh Covid-19, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm 2020, một số chương trình, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, từ ngày 06/7/2020 đến ngày 09/7/2020; Ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin - tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 220 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Lâm Bình.

                                                               Quang cảnh hội nghị tại huyện Lâm Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, huyện Lâm Bình cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm 2020; các chương trình, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19

                                                                        Đại biểu tham dự hội nghị tại huyện Lâm Bình

Qua việc tổ chức hội nghị tuyên truyền đã giúp cho đội ngũ người có uy tín và cán bộ thôn, bản nắm bắt đầy đủ, kịp thời chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nỗ lực trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

                                                                                 

                                                                          

Lê Thị Thanh Phó Trưởng Phòng CSDT – Ban Dân tộc

Tin cùng chuyên mục