,

Tin hoạt động

Ban Dân tộc tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, từ ngày 14/9/2021 đến ngày 28/9/2021, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị được tổ chức tại trung tâm các huyện và thành phố Tuyên Quang, với 424 đại biểu tham dự là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng ban Dân tộc triển khai nội dung của Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, đại diện Công an tỉnh cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, người có uy tín được trao đổi, thảo luận, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; Việc thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trong tình hình mới và các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các Đại biểu dự Hội nghị

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt đầy đủ, kịp thời các thông tin mới về chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Từ đó đội ngũ người có uy tín sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã, thôn bản vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Hà Thị Thuỳ, Chuyên viên Phòng CSDT

Tin cùng chuyên mục