,

Tin hoạt động

BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020

Ngày 17 tháng 7 năm 2020. Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Ngày 17 tháng 7 năm 2020. Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm; kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2020 đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của Ban Dân tộc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Ban Dân tộc chủ trì thảo luận tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo UBND các huyện và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Dân tộc các huyện, đại diện Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuyên Quang.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Ban Dân tộc; các đại biểu dự hội nghị đã tham gia ý kiến về kết quả thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách dân tộc; báo cáo tiến độ thực hiện trên địa bàn huyện, thành phố; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ý kiến phát biểu của một số sở, ngành, phòng chuyên môn Ban Dân tộc đã giải đáp những đề nghị của cơ sở. Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định khen thưởng của Trưởng ban Dân tộc cho 08 cá nhân là cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trưởng ban Dân tộc tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy nhiên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong công tác phối hợp, đề xuất tháo gỡ khó khăn tại cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm, theo đó đồng chí Trưởng Ban Dân tộc chỉ đạo các Phòng chuyên môn Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc các huyện,Văn phòng HĐND và UBND thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; phấn đấu đến hết ngày 30/9/2020 tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình, dự án đạt trên 60%; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác dân tộc tới đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Kết nối thông tin với hệ thống người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số./.

Ma Anh Dũng

Tin cùng chuyên mục