,

Tin hoạt động

Chi bộ Ban Dân tộc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/02/2021, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Chi bộ Ban Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể đảng viên trong chi bộ

Ngày 26/02/2021, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Chi bộ Ban Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể đảng viên trong chi bộ; Đồng chí Phạm Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị các đảng viên trong chi bộ đã được Đồng chí Ma Quang Hiếu, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc trực tiếp truyền đạt các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); Triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Ban Dân tộc gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Sau hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ đảng viên chi bộ Ban Dân tộc đã tham gia ý kiến thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của chi bộ gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và viết bài thu hoạch cá nhân về học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Lê Đăng Hạnh

Tin cùng chuyên mục