,

Tin hoạt động

CHI BỘ BAN DÂN TỘC KIỆN TOÀN CHỨC DANH BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 06/8/2020, Chi Bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 490-QĐ/ĐUK ngày 29/7/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang và tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quyết định số 490-QĐ/ĐUK ngày 29/7/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn bản số 08-CV/BTC ngày 29/7/2020 về giới thiệu đồng chí Ma Quang Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh để bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 06/8/2020, Chi Bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 490-QĐ/ĐUK ngày 29/7/2020 và tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc. Kết quả: 14/14 đồng chí Đảng viên có mặt nhất trí bầu đồng chí Ma Quang Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Ban Dân tộc, Trưởng ban Dân tộc giữ chức danh Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị bầu chức danh Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc - Ảnh: Lê Công Thắng

Phát biểu sau khi bầu chức danh Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc. Đồng chí Ma Quang Hiếu cảm ơn các đồng chí trong Ban chấp hành Chi bộ, các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đồng chí Ma Quang Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc mong muốn đảng viên trong chi bộ tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm xây dựng Chi bộ Ban Dân tộc trong sạch, vững mạnh lãnh đạo cơ quan Ban Dân tộc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao./.

 

Ma Anh Dũng

Tin cùng chuyên mục