,

Tin hoạt động

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 24/4/2018, chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Xuân Oanh - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của chi bộ.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ Ban Dân tộc tỉnh.

Hai năm qua, cán bộ, đảng viên đã có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và những giải pháp thiết thực để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Tại hội nghị, chi bộ đã biểu dương, khen thưởng 5 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Chẩu Xuân Oanh - Bí thư chi bộ tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Chẩu Xuân Oanh - Bí thư chi bộ đã đã khẳng định kết quả chi bộ đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị to lớn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, và đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lê Thị Thanh

Tin cùng chuyên mục