,

Chương trình MTQG DTTS&MN

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG HOÀN THÀNH VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 30/6/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023, trong thời gian từ ngày 20/7/2023 đến ngày 08/8/2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn các huyện, thành phố. Tham dự Hội nghị có 558 đại biểu là người có uy tín thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh.

Quyết liệt giải ngân nguồn vốn năm 2022

- Quyết liệt giải ngân nguồn vốn năm 2022 là 1 trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ...

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ: ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NÂNG CAO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho ...

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 22 tháng 12 năm 2022; Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển ...