,

Tin hoạt động

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương lần thứ III năm 2019

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương lần thứ III năm 2019 vừa được tổ chức vào ngày 10/5/2019. Tham dự Đại hội có đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 92 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Ảnh: Đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu  xuất sắc

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng Sơn Dương trở thành huyện phát triển khá của tỉnh”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Dương đã khẳng định những kết quả đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong giai đoạn 2014 - 2019.

Từ năm 2014 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc thiểu số, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dương đã có bước phát triển, hệ thống hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ATK được đầu tư xây dưng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác giáo dục đào tạo, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chẩu Xuân Oanh biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà huyện Sơn Dương đã đạt được trong thời gian qua. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, chương trình giảm nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; an sinh xã hội và sinh kế cho người dân được đảm bảo. Đồng chí Trưởng ban Dân tộc tỉnh đề nghị huyện Sơn Dương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, giữ vững truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để đồng bào nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. Đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Nhân dịp này, Đại hội đã trao tặng Bằng khen cuả Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 08 cá nhân; trao tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội đã chọn cử 35 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Dương đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III.

Hà Thùy

Tin cùng chuyên mục