,

Tin hoạt động

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân An, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.

Sáng 16/11/2022, đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc đã đến dự, tặng quà và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân An, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.

 

Thôn Tân An, xã Đông Thọ hiện có 145 hộ, 739 khẩu, trong đó dân tộc Mông là 143 hộ, 731 khẩu chiếm 98,6% dân số toàn thôn. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con nhân dân thôn Tân An đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đường vào thôn được bê tông hóa khang trang; Nhà Văn hoá thôn đã được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 134 hộ; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Kinh tế từng bước phát triển, bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, tham gia các phong trào lao động sản xuất. Tình hình an ninh trong thôn luôn được giữ vững. Thôn luôn duy trì và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Về dự Ngày hội với bà con nhân dân thôn Tân An, đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh vui mừng, biểu dương những kết quả mà bà con nhân dân đã đạt được trong những năm qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, bà con  trong thôn tiếp tục tập trung phát triển thế mạnh trong chăn nuôi đại gia súc, trồng cây lâm nghiệp; động viên con em tích cực học tập tốt; tổ chức phát triển tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn... Tiếp tục thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Lê Đăng Hạnh

Tin cùng chuyên mục