,

Tin hoạt động

Hội nghị tập huấn Quy trình lập đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo thuộc Chương trình 135

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019.

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Thành phần hội nghị gồm: Cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, cán bộ xã và cán bộ thôn bản (bao gồm cả cán bộ luân chuyển, cán bộ tăng cường, thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

     Chương trình tập huấn được tổ chức trong thời gian 05 ngày. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu và truyền đạt các nội dung về Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo. Các học viên có thời gian trao đổi thảo luận và được giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.                   

     Qua đợt tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, phát huy thế mạnh của từng vùng; phát triển sản xuất nông sản hàng hóa có chất lượng và hiệu quả; Áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi và quy trình sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao; đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với phát triển ngành nghề, tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói chung trong thời gian tới./.

Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục