,

Tin hoạt động

Hội nghị tập huấn Xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường liên kết sản xuất, Phát triển kinh tế hộ gia đình tại huyện Lâm Bình

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019, cho cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, người có uy tín, người dân … của huyện Lâm Bình.

Thành phần tham gia tập huấn gồm: Cán bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội đoàn thểm cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

           Chương trình tập huấn được tổ chức trong thời gian 04 ngày.

          Tại khóa tập huấn này, các học viên sẽ được nghiên cứu và truyền đạt các nội dung về Quản lý tài chính hộ gia đình; Phân tích chi phí, lợi nhuận của các hoạt động sinh kế của hộ; Lập kế hoạch sản xuất cho hộ và trang trại; Sản phẩm nông sản và thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết sản xuất gắn liền với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các học viên còn dành thời gian trao đổi thảo luận và được giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Tuyên Quang.                                                                                                                                                                                                 

     Ngoài ra các học viên còn được trang bị kiến thức về Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với một số cây con chủ yếu ở địa phương; Cách bảo quản, chế biến sau thu hoạch; Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi; Phân tích xác định lợi thế của địa phương để chọn phương án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp. Thông qua tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản tổ chức triển khai thực hiện Dự án phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 135.

 

Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục