,

Tin hoạt động

Hội nghị thẩm định kết quả rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, tại Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả rà soát xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã klhu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chẩu Xuân Oanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị

 Tại Hội nghị đại diện các Sở, ngành đã nghe Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết rà soát các thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi. Đại diện các Sở, ngành: Lao động, Thương binh và xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, thể thao và du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo đều xem xét rà soát, trao đổi, đưa ra ý kiến thẩm định các nội dung, điều kiện, tiêu chí để xác định liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý như: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiêu chí về đường giao thông, trường chuẩn quốc gia theo quy định, tiêu chí quốc gia về y tế, Trung tâm văn hóa, thể thao, nhà văn hóa-khu thể thao theo quy định, tiêu chí về hộ chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh, chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Sau khi thảo luận đại diện các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thống nhất kết quả rà soát thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả: Toàn tỉnh có 698 thôn đặc biệt khó khăn/2.096 thôn, bản. Trong đó: Thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II: 130 thôn, ở xã khu vực III: 568 thôn và xã khu vực I: 26 xã, phường, thị trấn, xã khu vực II: 55 xã, xã khu vực III: 60 xã. 

Hội nghị thống nhất kết quả báo cáo UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

 

Vũ Thanh

Tin cùng chuyên mục