,

Tin hoạt động

Hội nghị tổng kết hoạt động Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2018 – 2025”

Ngày 28/11/2019, Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2018 - 2025” xã Linh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết sau 01 năm hoạt động của Câu lạc bộ; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa.

 

Toàn cảnh Hội nghi

Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới” xã Linh Phú (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) được thành lập tháng 10/2018 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Câu lạc bộ gồm 50 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Chủ nhiệm, các thành viên gồm đại diện UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể của xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện các đoàn thể thôn, bản thuộc xã Linh Phú.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019. Ngay sau khi được thành lập, Câu lạc bộ đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công các thành viên Câu lạc bộ phụ trách các thôn, bản, tham gia Tổ hòa giải khu dân cư hòa giải các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình và bình đẳng giới. Đồng thời tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề liên quan đến người dân ở thôn, bản. Qua đó nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã được nâng lên. Đặc biệt là nhận thức về bình đẳng giới, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, bất bình đẳng giới trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị           

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Câu lạc bộ trong 01 năm qua. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ, đa dạng hóa các hoạt động gắn với tuyên truyền và vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các thành viên trong Câu lạc bộ tăng cường nắm bắt tình hình đời sống của người dân trong thôn, bản của mình để kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền người dân thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. Đồng chí cũng đề nghị Câu lạc bộ cần tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp các ngành để hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả hơn, thực chất hơn góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội./.

Lê Thị Thanh

Tin cùng chuyên mục