,

Tin hoạt động

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2011/NĐ-CP NGÀY 14/01/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Ngày 20/6/2023, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

Chủ trì hội thảo có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tham dự hội thảo có đại biểu đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc 15 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ.

                                              Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang dự Hội thảo

Theo đó, dự thảo sửa đổi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, các Luật và Nghị quyết của Quốc hội có nội dung liên quan; quy phạm hóa các văn bản, chính sách pháp luật về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thi hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và hệ thống chính sách dân tộc.

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tin cùng chuyên mục