,

Tin hoạt động

Khai mạc lớp tập huấn quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đã dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 năm 2018

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần PRO Phương Nam đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn Trình tự thủ tục hồ sơ và quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 (đợt 1 năm 2018).

Đ/c Hoàng Văn Hảo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135.

Thành phần tập huấn: Gồm trên 100 học viên là cán bộ cơ sở và cộng đồng của các xã đặc biệt khó khăn và xã khu vực II có thôn, bản đặc biệt khó khăn của các huyện thuộc diện đầu tư Chương trình 135.

Tại khóa tập huấn này, các học viên được nghiên cứu và truyền đạt nội dung liên quan đến quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 gồm các chuyên đề:Lập dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ sản xuất; Kiểm tra, giám sát thực hiện dự án; Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo thực hiện dự án; Quản lý, thanh quyết toán vốn hỗ trợ sản xuất; Hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã trong phát triển kinh tế xã hội…

Các học viên tham dự Hội nghị tập huấn quy trình triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135.

Ngoài ra còn được trang bị kiến thức về Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với một số cây con chủ yếu ở địa phương; Cách bảo quản, chế biến sau thu hoạch; Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi; Phân tích xác định lợi thế của địa phương để chọn phương án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp. Qua đợt tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản đây là những cẩm nang, những phương tiện để thực hiện chức năng Lãnh đạo và quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Dự án phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 135.

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên sẽ được Ban Tổ chức Hội nghị  cấp Giấy chứng nhận đã tham gia chương trình tập huấn.

Đinh Ngọc Toàn

Tin cùng chuyên mục