,

Tin hoạt động

KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2020

Từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, Ban Dân tộc đã thành lập 02 đoàn công tác tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn các huyện

Thực hiện chương trình công tác dân tộc năm 2020 và Kế hoạch số 406/KH-BD ngày 16 tháng 11 năm 2020 về kiểm tra tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và Chương trình 135 năm 2020.

Đoàn kiểm tra mô hình chăn nuôi tại huyện Sơn Dương. Ảnh: Quang Tùng

Từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, Ban Dân tộc đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, thành phần gồm lãnh đạo Ban Dân tộc, đại diện các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kho bạc Nhà nước tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc và Chương trình 135 năm 2020.

Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tại huyện Na Hang. Ảnh:Hà Thùy

Tại các buổi làm việc với UBND xã, UBND huyện. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các Chương trình, chính sách dân tộc năm 2020; đồng thời cũng đã chỉ ra những những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc; đảm bảo việc thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình 135, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số … theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; tiếp tục đôn đốc UBND các xã (chủ đầu tư các công trình) đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kinh phí, thực hiện quyết toán các nguồn kinh phí được giao theo đúng kế hoạch./.

Ma Anh Dũng

Tin cùng chuyên mục