Na Hang có 73 người uy tín được phổ biến pháp luật

Thứ ba, ngày 21-06-2022, 07:45

- Sáng 18 - 6, tại UBND huyện Na Hang, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là hoạt động thường niên,

cũng là dịp để cấp trên lắng nghe những vướng mắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

để có hướng tháo gỡ nâng cao công tác tuyên truyền

Tham dự hội nghị có 73 đại biểu là những người uy tín của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại biểu được nghe các thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phổ biến và hướng dẫn cách tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh cũng phổ biến các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong cộng đồng dân tộc thiểu số….

Hội nghị đã giúp người có uy tín trên địa bàn huyện Na Hang nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, từ đó hướng dẫn nhân dân tích cực phát triển sản xuất, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh tại địa phương.

(theo Lê Duy, Báo Tuyên Quang)