,

Tin hoạt động

Phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2016-2020

Ngày 12-11, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2010-2015 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ ký kết Chương trình phối hợp
công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện chương trình phối hợp, các cơ quan đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Các cơ quan đã thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tổng hợp báo cáo giữa các cơ quan, đồng thời làm tốt công tác tham mưu, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều ý kiến đóng góp nhằm thực hiện tốt hơn nội dung trong chương trình, quy chế phối hợp đã ký kết giai đoạn 2010-2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá cao việc thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác giữa các cơ quan. Đồng chí nhấn mạnh, việc tiếp tục thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa các cơ quan sẽ đẩy mạnh chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ; đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt đông trái pháp luật, kích động, chia rẽ các dân tộc...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020. 

Tin cùng chuyên mục