,

Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BDT ngày 02/3/2018 của Ban Dân tộc về tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018, từ ngày 14/3/2018 đến ngày 26/3/2018 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho 562 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Trưởng thôn, bản và Trưởng Ban công tác Mặt trận thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

Đ/c Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; đồng thời được phổ biến, tuyên truyền về một số chương trình chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025. Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình, về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, về phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh – quốc phòng, các quy định ở địa phương nơi cư trú.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi, tích cực thảo luận, trao đổi, bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; nêu lên những trăn trở, suy nghĩ, khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thông qua hội nghị cung cấp thông tin, đã góp phần giúp cho đội ngũ người có uy tín và cán bộ thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân tộc để người có uy tín thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hà Thị Thùy

Tin cùng chuyên mục